Bestill gratis befaring med energirådgiver

Ønsker du besøk av en energirådgiver til bedriften din?
Trykk på knappen med din Region, fyll ut skjemaet og send det inn. Du vil bli kontaktet per epost eller telefon.

Region Nedre Glomma består av: Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg
Region Halden består av: Halden og Aremark
Region Indre Østfold består av: Indre Østfold, Skiptvet, Marker og Rakkestad
Region Moss består av: Moss, Våler og Råde 

Formål med kampanjen

Østfold har store ambisjoner for å redusere klimagassutslippene i årene som kommer. Som et foregangsfylke innen klima og energi jobber Klima Østfold med stadig nye tiltak for å nå klimamålene som er satt. Det første målet er i 2030 hvor utslippene skal være redusert med 80 % sammenlignet med 2016.

Energireduserende tiltak som små og mellomstore bedrifter, eiendomsforvaltere og gårdeiere kan gjøre i egne lokaler vil ha stor betydning i dette arbeidet. Ikke minst for de enkelte selskapenes egen drift og lønnsomhet. 

Om befaringen

Hver befaring tar inntil 1,5 time og vil finne sted i bedriftens egne lokaler. Det er satt av inntil 5 befaringer per dag mellom kl 10 og 19.30. For at reise og gjennomføring skal bli mest mulig effektiv, vil tilbudet rulles ut regionsvis. Du vil via e-post få beskjed i god tid hvilket tidspunkt din bedrift blir tildelt. 

gratis befaring selskaper

Hils på energirådgiver Knut Olav Knudsen

Knut Olav Knudsen har lang og bred teknisk erfaring med spesialkompetanse innen varme- og tappevannssystemer, varmepumper, bergvarme, etc. Han har i mange år praktisert som energirådgiver og energientreprenør og holdt en rekke foredrag og kurs.

Spørsmålene bedriften bør stille seg:

 • Hva kan vi redusere strømregningen med gjennom energieffektivisering?
 • Hva kan energistyringssystemer redusere energi- og effektbehovet med?
 • Kan vi ta i bruk lokale fornybare energikilder som f.eks. sol eller omgivelsesvarme, og frigjøre elektrisitet til annen bruk?
 • Hvilke støtteordninger gjelder og hvordan kan vi søke?
Solceller på tak med takstein

Bestill gratis befaring med energirådgiver

Ønsker du besøk av en energirådgiver til bedriften din?
Trykk på knappen med din Region, fyll ut skjemaet og send det inn.
Du vil bli kontaktet per epost eller telefon.

Region Nedre Glomma består av: Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg
Region Halden består av: Halden og Aremark
Region Indre Østfold består av: Indre Østfold, Skiptvet, Marker og Rakkestad
Region Moss består av: Moss, Våler og Råde 

Formål med kampanjen

Østfold har store ambisjoner for å redusere klimagassutslippene i årene som kommer. Som et foregangsfylke innen klima og energi jobber Klima Østfold med stadig nye tiltak for å nå klimamålene som er satt. Det første målet er i 2030 hvor utslippene skal være redusert med 80 % sammenlignet med 2016. Energireduserende tiltak som små og mellomstore bedrifter, eiendomsforvaltere og gårdeiere kan gjøre i egne lokaler vil ha stor betydning i dette arbeidet. Ikke minst for de enkelte selskapenes egen drift og lønnsomhet. 

Om befaringen

Hver befaring tar inntil 1,5 time og vil finne sted i bedriftens egne lokaler. Det er satt av inntil 5 befaringer per dag mellom kl 10 og 19.30. For at reise og gjennomføring skal bli mest mulig effektiv, vil tilbudet rulles ut regionsvis. Du vil via e-post få beskjed i god tid hvilket tidspunkt ditt selskap blir tildelt. 

gratis befaring selskaper

Hils på energirådgiver
Knut Olav Knudsen

Knut Olav Knudsen har lang og bred teknisk erfaring med spesialkompetanse innen varme- og tappevannssystemer, varmepumper, bergvarme, etc. Han har i mange år praktisert som energirådgiver og energientreprenør og holdt en rekke foredrag og kurs.

Spørsmålene bedriften bør stille seg:​
 • Hva kan vi redusere strømregningen med gjennom energieffektivisering?
 • Hva kan energistyringssystemer redusere energi- og effektbehovet med?
 • Kan vi ta i bruk lokale fornybare energikilder som f.eks. sol eller omgivelsesvarme, og frigjøre elektrisitet til annen bruk?
 • Hvilke støtteordninger gjelder og hvordan kan vi søke?
Solceller på tak med takstein

Bestill gratis befaring med energirådgiver

Ønsker du besøk av en energirådgiver til bedriften din?
Trykk på knappen med din Region, fyll ut skjemaet og send det inn.

Region Halden består av Aremark, Halden, Marker og Rakkestad 
Region Fredrikstad består av Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg
Region Moss består av Indre Østfold, Moss, Råde og Skiptvet

Bestill gratis befaring med energirådgiver

Ønsker du besøk av en energirådgiver til bedriften din? Trykk på knappen, fyll ut skjemaet og send det inn.

Region Halden består av: Halden og Aremark

Region Nedre Glomma består av: Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg

Region Indre Østfold består av: Indre Østfold, Skiptvet, Marker og Rakkestad

Region Moss består av: Moss, Våler og Råde

Formål med kampanjen

Østfold har store ambisjoner for å redusere klimagassutslippene i årene som kommer. Som et foregangsfylke innen klima og energi jobber Klima Østfold med stadig nye tiltak for å nå klimamålene som er satt. Det første målet er i 2030 hvor utslippene skal være redusert med 80 % sammenlignet med 2016.

Energireduserende tiltak som små og mellomstore bedrifter, eiendomsforvaltere og gårdeiere kan gjøre i egne lokaler vil ha stor betydning i dette arbeidet. Ikke minst for de enkelte selskapenes egen drift og lønnsomhet. 

Om befaringen

Hver befaring tar inntil 1,5 time og vil finne sted i bedriftens egne lokaler. Det er satt av inntil 5 befaringer per dag mellom kl 10 og 19.30. For at reise og gjennomføring skal bli mest mulig effektiv, vil tilbudet rulles ut regionsvis. Du vil via e-post få beskjed i god tid hvilket tidspunkt din bedrift blir tildelt. 

Hils på energirådgiver
Knut Olav Knudsen

gratis befaring selskaper

Knut Olav Knudsen har lang og bred teknisk erfaring med spesialkompetanse innen varme- og tappevannssystemer, varmepumper, bergvarme, etc. Han har i mange år praktisert som energirådgiver og energientreprenør og holdt en rekke foredrag og kurs.

Spørsmålene bedriften bør stille seg:
 • Hva kan vi redusere strømregningen med gjennom energieffektivisering?
 • Hva kan energistyringssystemer redusere energi- og effektbehovet med?
 • Kan vi ta i bruk lokale fornybare energikilder som f.eks. sol eller omgivelsesvarme, og frigjøre elektrisitet til annen bruk?
 • Hvilke støtteordninger gjelder og hvordan kan vi søke?

Bestill gratis befaring

Merk at ønsket tidspunkt og dag kan endres avhengig av kjørerute.

Bestill gratis befaring

Merk at ønsket tidspunkt og dag kan endres avhengig av kjørerute.

Bestill gratis befaring

Merk at ønsket tidspunkt og dag kan endres avhengig av kjørerute.

Bestill gratis befaring

Merk at ønsket tidspunkt og dag kan endres avhengig av kjørerute.

Bestill gratis befaring

Merk at ønsket tidspunkt og dag kan endres avhengig av kjørerute.

Bestill gratis energirådgivning

Kampanjen er nå avsluttet og det er ikke mulig å bestille rådgivningstime.