Bestill gratis befaring med en energirådgiver (fullbooket)

Din kommune i Viken fylke tilbyr gratis klima- og energirådgivning, slik at du kan redusere energibruken og spare penger og miljø. Tilbudet er per 17. januar 2023 avsluttet, men du kan sette det på venteliste i tilfelle det igangsettes igjen i 2023.

Objektive råd, tilpasset din bolig og økonomi

Ønsker du å redusere energibruken i boligen din og få ned strømregningen? Planlegger du oppussing? Lurer du på hvordan du kan heve komforten i hjemmet og samtidig bidra til et bedre miljø? Har du spørsmål om elbillading?

Objektive energirådgivere hjelper deg med å finne de beste energitiltakene, tilpasset din økonomi. 

  • Rådgivningstelefon (for tiden stengt) 46626000

Du får svar på konkrete spørsmål om bolig og transport

  • Gratis energianalyse av din bolig på nett

Gå til energiportalen.no og skriv inn din adresse

  • Befaring med energirådgiver

Fyll inn kontaktskjema 

Bli med i stor undersøkelse om energibruk i europeiske husholdninger

Tiltak i boligen

Smarte tiltak som påvirker energibruken i din bolig.

Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde

Elbillading

Trygg elbillading krever at du har riktig ladeutstyr hjemme.

Sykle til jobben

Er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet.

Hvordan få støtte fra Enova?

Enova og enkelte kommuner tilbyr støtteordninger til energitiltak og el-produksjon. Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig.

Energianalyse av din bolig

På energiportalen kan du som boligeier gjøre din egen analyse av hvor energi- og miljøvennlig boligen din er. Portalen gir deg informasjon om hvordan energitiltak kan du redusere energibruk og dermed konstnader. Søk på adresse for å beregne dagens energibruk og kostnad. Legg inn ytterligere opplysninger om boligstandard, oppvarming og husstands-informasjon for best mulig analyse.

Klimasmart i din kommune

Klimasmart er et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Målet er å styrke arbeidet med å oppnå kommunenes og fylkeskommunens klimamål. Prosjektet involverer innbyggere og næringsliv i klimaomstillingen.
 
Kommunen tilbyr gratis klima- og energirådgivning til kommunens innbyggere og holder digitale informasjonsmøter om smarte klima-og energitiltak i boliger.

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning?