Bestill en gratis samtale med energirådgiver

Samtale om utfordringer i boligen. Kan prosjektet få støtte? Ladeløsning? Trenger du befaring?

I tidligere Østfold kommuner er det i tillegg et utvidet tilbud til borettslag og sameier, små og mellomstore bedrifter, eiendomsforvaltere og gårdeiere.

Boligselskap

Gårdeiere

Bedrifter

Gratis energirådgivning fra din kommune!

Din kommune tilbyr gratis klima- og energirådgivningstjenester. Ønsker du å redusere energibruken i boligen din? Planlegger du oppussing, eller lurer du på hvordan du kan heve komforten i din bolig og samtidig bidra til et bedre miljø? Har du spørsmål om elbillading? Objektive energirådgivere kan hjelpe deg med å finne de beste energitiltakene, tilpasset din økonomi. 

Energirådgivere hjelper deg gratis med dine spørsmål om bolig og transport

  • Gratis energianalyse av din bolig på nett

Gå til energiportalen.no og skriv inn din adresse. Tjenesten vil gi deg råd om energitiltak som er smarte for din bolig.

  • Befaring med energirådgiver

Ring telefon: 46626000 eller fyll inn kontaktskjema 

Bli med i stor undersøkelse om energibruk i europeiske husholdninger

Tiltak i boligen

Smarte tiltak som påvirker energibruken i din bolig.

Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde

Elbillading

Trygg elbillading krever at du har riktig ladeutstyr hjemme.

Sykle til jobben

Er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet.

Hvordan få støtte fra Enova?

Enova og enkelte kommuner tilbyr støtteordninger til energitiltak og el-produksjon. Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig.

Energianalyse av din bolig

På energiportalen kan du som boligeier gjøre din egen analyse av hvor energi- og miljøvennlig boligen din er. Portalen gir deg informasjon om hvordan energitiltak kan du redusere energibruk og dermed konstnader. Søk på adresse for å beregne dagens energibruk og kostnad. Legg inn ytterligere opplysninger om boligstandard, oppvarming og husstands-informasjon for best mulig analyse.

Klimasmart i din kommune

Klimasmart er et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Målet er å styrke arbeidet med å oppnå kommunenes og fylkeskommunens klimamål. Prosjektet involverer innbyggere og næringsliv i klimaomstillingen.
 
Kommunen tilbyr gratis klima- og energirådgivning til kommunens innbyggere og holder digitale informasjonsmøter om smarte klima-og energitiltak i boliger.

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning? Ring: 466 26 000