Energiportalen AS tilbyr energirådgivnings tjenester og konsepter rettet mot boligeiere. 

Vi tilbyr gratis energianalyse av boliger gjennom tjenesten Energiportalen.no og vi 

gjennomfører ENØK-kampanjer på oppdrag for kommuner. Vi følger alle lover (EUs personvernforordning). 

Vi kommer ikke til å kontakte deg som privatperson i forbindelse med markedsføring, salg eller andre sammenhenger. 

Gratis energianalyse på Energiportalen.no

Vi lagrer ingen person opplysninger på energiportalen.no. Vi samler data om hvilke boliger som har gjennomført energianalyse, men vi har ingen data på hvem som har utført energianalysen eller den faktiske energistatusen i boligen. Ingen av opplysningene du legger inn i tjenesten vil bli synlige for andre brukere. 

Hvis du sender energianalysen på epost til deg selv gjennom funksjonen «lagre og send analysen», vil du motta en epost fra vårt system. Din epost blir ikke lagret.

Vi benytter informasjonen på gjennomførte energianalyser til generell statistikk og ingen opplysninger kan kobles til deg som privatperson. 

Deltagelse i våre kommunale ENØK-kampanjer

Energiportalens behandlingsgrunnlag er samtykke. Det betyr at din deltagelse i en kampanje er helt frivillig, og du har når som helst anledning til å avbryte. Vårt formål er å registrere ditt navn, adresse og kontaktinformasjon slik at vi kan avtale, og gjennomføre gratis befaring av energirådgiver i din bolig.  

Dine personopplysninger kan kun benyttes til det formål som er beskrevet ved innsamlingen. Hvis vi skulle ønske å benytte informasjonen til andre formål, så må vi innhente nytt samtykke fra deg.

Vi garanterer konfidensialitet for alle dine opplysninger, bortsett fra i de tilfeller hvor du selv tydelig og aktivt velger å ikke være anonym overfor våre klienter.

Det er kun de medarbeidere i din kommune, Energiportalen AS og Energibygg AS som er direkte tilknyttet ENØK-kampanjen som kan identifisere din adresse.

Bestilleren av ENØK-kampanjen (kommunen/fylket) får kun informasjon i samlet form, hvor det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner.

Hvis du har hatt hjemmebesøk av en energirådgiver lagrer vi dine kontaktopplysninger i opptil 24 måneder. Formålet med dette er at vi ønsker å kontakte deg etter 6 måneder for å følge opp hjemmebesøket med en undersøkelse. Svarene oversendes i rapport til kommunen i samlet form, hvor det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner. 

Du kan be om at data fra deltagelse i tidligere ENØK-kampanjer blir slettet. Dette gjelder også andre person- og kontaktopplysninger vi har om deg.

Datainnsamling og cookies 

Energiportalen AS bruker ikke cookies i forbindelse med din deltagelse i våre tjenester og konsepter, så avbrutte energianalyser på Energiportalen.no kan derfor ikke gjenopptas. Unntaket er hvor du har lagret energianalysen og sendt den på epost til deg selv eller andre. Du vil motta en unik link for å åpne energianalysen – og du kan gjenoppta energianalysen ved å klikke på linken en gang til.

Våre offentlig tilgjengelige hjemmesider, altså nettstedet du nå besøker, tar i bruk cookies og tilsvarende teknologi for å måle besøkstall og bruken av hjemmesidene, men det vil aldri være mulig for oss å identifisere et enkeltindivid. Tekniske data kan også bli lagret, igjen med tanke på kvalitetssikring og videreutvikling.

Lagring og datasikkerhet 

All informasjon som Energiportalen samler inn, kan lagres i inntil to år etter at formålet med innsamlingen er avsluttet. Det for å muliggjøre intern kvalitetssikring og for at oppdragsgiver (kommunene/fylkene) kan kontrollere metode og resultat.

Alle Energiportalens lagringsområder har sikkerhetstiltak som skal forhindre at informasjon endres, kommer på avveie eller blir misbrukt. Interne rutiner er utarbeidet for å minimere risikoen for feilaktig behandling av data blant Energiportalens ansatte.

Annet  

Du har alltid rett til å få vite hvilken informasjon vi har lagret om deg.

Ved spørsmål kan du kontakte vårt personvernombud (se neste avsnitt).

Hvis du mener at vi har håndtert dine personopplysninger i strid med reglene, så kan du klage til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig og Personvernombud 

Den formelt ansvarlige for at personvernreglene blir fulgt kalles i lovverket ‘behandlingsansvarlig’. I Energiportalen AS fylles rollen av daglig leder Nicolai Dirdal. 

Energiportalen AS har også et personvernombud. Dersom du ønsker å henvende deg til Energiportalen, kan du kontakte personvernombud Jørgen Brannstorph på personvern(krøllalfa)prognosesenteret.no eller post(krøllalfa)energiportalen.no

Bestill energirådgivening til din bolig

Ring Rådgivningstelefonen 46626000, eller fyll ut kontaktskjema. Dette er et begrenset tilbud.