Logo Energiportalen

Boligselskap

Bestill gratis digital befaring med energirådgiver

Samtale med en objektiv energirådgiver om planer og utfordringer i borettslag, sameie eller boligstiftelse. Tips og råd om mulige energitiltak på telefon eller Teams. For styrer eller enkeltmedlemmer.

Logo Klima Viken

Bestill gratis digital befaring med energirådgiver

Samtale med en objektiv energirådgiver om planer og utfordringer i borettslag, sameie eller boligstiftelse. Tips og råd om mulige energitiltak på telefon eller Teams. For styrer eller enkeltmedlemmer.

Logo Klima Viken

Bestill gratis digital befaring med energirådgiver

Samtale med en objektiv energirådgiver om planer og utfordringer i borettslag, sameie eller boligstiftelse. Tips og råd om mulige energitiltak på telefon eller Teams. For styrer eller enkeltmedlemmer.

Logo Klima Viken

Gratis webinar for boligselskaper 18. oktober

Gratis klima- og energirådgivning fra kommunen!

Mange borettslag og sameier endrer på styrets sammensetning i løpet av årene. Da er det spesielt viktig å ha gode planer som sørger for kontinuitet i vedlikehold og drift. Planlegger dere oppussing eller lurer på hvordan dere kan få et mer energieffektivt bygg? Har dere spørsmål til elbillading? Objektive rådgivere kan hjelpe dere med å finne de beste tiltakene.

  • Vil det lønne seg å legge om til fornybar energi?
  • Hvordan investere uten å øke husleien?
  • Hvordan redusere energibruken og strømutgiftene?
  • Hvilke støtteordninger gjelder?
  • Hvordan gi beboere tilgang på elbillading?
Varmepumpe og bereder i et borettslag
Boligselskap

Webinar for boligselskaper

Torsdag 1. juni arrangeres det første av to planlagte digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i borettslag, sameier og boligstiftelser.

Les mer

Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde

Elbillading

Smart elbillading sikrer trygg og optimal lading

Tiltak i bygget

Smarte tiltak som påvirker energibruken i deres bygg

Hvordan få støtte fra Enova?

Enova og enkelte kommuner tilbyr støtteordninger til energitiltak og el-produksjon. Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig.

om Klimasmart bilde

Klimasmart i din kommune

Kampanjen er et initiativ fra Viken fylkeskommune og Klima Viken hvor man ønsker å tilby rådgivning om mer effektiv energibruk ovenfor innbyggere i Viken-kommunene. 

Målet er å styrke arbeidet med å oppnå kommunenes og fylkeskommunens klimamål. Prosjektet involverer innbyggere og næringsliv i klimaomstillingen.

Gratis klima- og energirådgivning til kommunens innbyggere og styrer i boligselskap finansieres av Viken fylkeskommune og Klima Viken. 

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning?

Bestill gratis energirådgivning

Bestill energirådgivening til din bolig

Ring Rådgivningstelefonen 46626000, eller fyll ut kontaktskjema. Dette er et begrenset tilbud.