Bestill gratis befaring med energirådgiver (kommer)

Samtale om utfordringer i borettslaget eller sameiet. Kan prosjektet få støtte? Ladeløsning? Trenger dere befaring? 

Klima Østfold tilbyr gratis rådgivning til borettslag og sameier, små og mellomstore bedrifter, eiendomsforvaltere og gårdeiere i tidligere Østfold

Bolig

Boligselskap

Gårdeiere

Bedrifter

Gratis klima- og energirådgivning fra kommunen!

Din kommune tilbyr gratis klima- og energirådgivning. Mange borettslag og sameier endrer på styrets sammensetning i løpet av årene. Da er det spesielt viktig å ha gode planer som sørger for kontinuitet i vedlikehold og drift. Planlegger dere oppussing, eller lurer på hvordan dere kan få et mer miljøvennlig bygg? Har dere spørsmål til elbillading? Objektive rådgivere kan hjelpe dere med å finne de beste tiltakene.

  • Vil det lønne seg å legge om til fornybar energi?
  • Hvordan investere uten å øke husleien?
  • Hvordan redusere energibruken og strømutgiftene?
  • Hvilke støtteordninger gjelder?
  • Hvordan gi beboere tilgang på elbillading?

Tiltak i bygget

Smarte tiltak som påvirker energibruken i deres bygg

Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde

Elbillading

Smart elbillading sikrer trygg og optimal lading

Sykle til jobben

Er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet.

Hvordan få støtte fra Enova?

Enova og enkelte kommuner tilbyr støtteordninger til energitiltak og el-produksjon. Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig.

Klimasmart i din kommune

Klimasmart er levert av din kommune og Klima Østfold, i samarbeid med Viken fylkeskommune og Klimapartnere Viken.

Målet er å styrke arbeidet med å oppnå kommunenes og fylkeskommunens klimamål. Prosjektet involverer innbyggere og næringsliv i klimaomstillingen.

 
Kommunen og Klima Østfold finansierer gratis klima- og energirådgivning til kommunens innbyggere og holder digitale informasjonsmøter med jevne mellomrom.

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning?