Logo Energiportalen

Boligselskap

Smarte energitiltak

Din kommune ønsker å bidra til at innbyggerne bruker energi mer effektivt og i større grad benytter lokale fornybare energikilder som solenergi

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning?

Tiltak i bygget

Smarte tiltak som påvirker energibruken i deres bygg

Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde.

Elbil lading

Smart elbillading sikrer trygg og optimal lading

Sykle til jobben

Er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet.

Bestill gratis energirådgivning

Bestill energirådgivening til din bolig

Ring Rådgivningstelefonen 46626000, eller fyll ut kontaktskjema. Dette er et begrenset tilbud.