Energirådgivning

Dessverre er det slik at bygningsmassen ikke varer evig. Samtidig er det mange ønsker fra beboerne som styret må ta stilling til. Skal nye balkonger prioriteres, eller må pengene gå til å bytte taket, kanskje er det vinduer som bør skiftes. Noen har fukt i kjelleren mens andre har utfordringer med asbest på gamle rør i kjellergangene. Dette er typiske prioriteringer styret må ta stilling til, noe kan vente mens andre ting må tas. Kontakt våre rådgivere for å få hjelp med utfordringene.

Hva tilbyr vi?

  • Gratis befaring av deres bygg
  • Snakk med energirådgiver på telefon eller e-post
  • Digitalt informasjonsmøte for boligselskap

Befaring for boligselskap

Boligselskap med rehabiliteringsbehov eller energiutfordringer i bygget tilbys befaring av energirådgiver (begrenset tilbud). Rådgiver vil belyse eventuelle utfordringer og muligheter basert på innhentet informasjon. Dere vil motta et forslag til tiltaksplan i etterkant av befaringen.

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning?

Bestill gratis befaring

Vær obs på tilpasning av tidspunkter avhengig av kjørerute. Dette er et begrenset tilbud.

Bestill gratis energirådgivning

Kampanjen er nå avsluttet og det er ikke mulig å bestille rådgivningstime.