Om kampanjen

Kampanjen er et initiativ fra Klima Østfold hvor man ønsker å tilby rådgivning om mer effektiv energibruk ovenfor innbyggere, boligselskap, eiendomsaktører samt andre små- og mellomstore bedrifter. Hensikten er å gi et klimavennlig dytt knyttet til energitiltak i boliger og bygg, installasjon av solceller, elbillading og sykling.

Dette er et samarbeid mellom kommunene, Klima Østfold, Viken fylkeskommune og Klimapartnere Viken. 

Energiportalen AS har ansvar for gjennomføring i samarbeid med Simenergi AS, Bravida Norge AS avd. Energibygg, Asplan Viak, Naturvernforbundet, Elbilforeningen og Knut Olav Knudsen. 

Bli klima og energismart!

Din kommune ønsker å bidra til at boligselskap bruker energi mer effektivt og i større grad benytter lokale fornybare energikilder som solenergi.

Smarte energitiltak i boligselskap

  • Elbillading
  • Sykling til jobben 
  • Varmepumper
  • Solceller
  • Vedovner
  • Etterisolering
  • Bytte vinduer
  • Ventilasjon
  • Støtte fra Enova