Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde. Solpaneler gir produksjon av elektrisitet. Solfangere gir varme gjennom solas oppvarming av vann. Anlegg for bruk av solenergi er relativt enkelt å installere og det er mange tilbydere på det norske markedet. 

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning?

Tiltak i bygget

Smarte tiltak som påvirker energibruken i deres bygg

Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde.

Elbil lading

Smart elbillading sikrer trygg og optimal lading

Sykle til jobben

Er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet.

Bestill gratis befaring

Vær obs på tilpasning av tidspunkter avhengig av kjørerute. Dette er et begrenset tilbud.

Bestill gratis energirådgivning

Kampanjen er nå avsluttet og det er ikke mulig å bestille rådgivningstime.