Smarte energitiltak i din bolig

Din kommune ønsker å bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi.

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning? Ring: 466 26 000

Tiltak i boligen

Smarte tiltak som påvirker energibruken i din bolig.

Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde.

Elbil lading

Trygg elbillading krever at du har riktig ladeutstyr hjemme.

Sykle til jobben

Er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet.