Støtteordninger

Enova og enkelte kommuner tilbyr støtteordninger til energitiltak og el-produksjon. Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig.

Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Enkelte kommuner har støtte til mindre energitiltak som å skifte vinduer eller skifte til rentbrennende ovn.

Vi anbefaler å undersøke hvilke støtteordninger din kommune eventuelt har. Enova har også flere målrettede støttetilbud til næringslivet som rommer alt fra støtte til innkjøp av elvarebil til nyskapende energi- og klimaløsninger i bygg.

Energirådgiverne vil kunne fortelle deg hvilke støtteordninger som er relevante for de energitiltak du vurderer, enten fra din kommune eller Enova. Les mer om Enovas støtteordninger.

Kommuner med egne tiltak: 

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning?

Bestill gratis energirådgivning

Ring Rådgivningstelefonen 46626000, eller fyll ut kontaktskjema. Dette er et begrenset tilbud.

Bestill energirådgivening til din bolig

Ring Rådgivningstelefonen 46626000, eller fyll ut kontaktskjema. Dette er et begrenset tilbud.