Støtteordninger

Enova og enkelte kommuner tilbyr støtteordninger til energitiltak og el-produksjon. Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig.

Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Enkelte kommuner har støtte til mindre energitiltak som å skifte vinduer eller skifte til rentbrennende ovn.

Vi anbefaler å undersøke hvilke støtteordninger din kommune eventuelt har. Enova har også flere målrettede støttetilbud til næringslivet som rommer alt fra støtte til innkjøp av elvarebil til nyskapende energi- og klimaløsninger i bygg.

Energirådgiverne vil kunne fortelle deg hvilke støtteordninger som er relevante for de energitiltak du vurderer, enten fra din kommune eller Enova. Les mer om Enovas støtteordninger.

Kommuner med egne tiltak: 

om Klimasmart bilde

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning?

Bestill gratis energirådgivning

Kampanjen er nå avsluttet og det er ikke mulig å bestille rådgivningstime.