Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde. Solpaneler gir produksjon av elektrisitet. Solfangere gir varme gjennom solas oppvarming av vann. Anlegg for bruk av solenergi er relativt enkelt å installere og det er mange tilbydere på det norske markedet. 

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning?

Tiltak i boligen

Smarte tiltak som påvirker energibruken i din bolig.

Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde.

Elbil lading

Trygg elbillading krever at du har riktig ladeutstyr hjemme.

Sykle til jobben

Er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet.

Bestill gratis energirådgivning

Kampanjen er nå avsluttet og det er ikke mulig å bestille rådgivningstime.