Torsdag 1. juni arrangeres det første av to planlagte digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i borettslag, sameier og boligstiftelser.

Foredragsholder

Foredragsholder er Knut Olav Knudsen. Han har lang og bred teknisk erfaring med spesialkompetanse innen varme- og tappevannssystemer, varmepumper, bergvarme, etc. Som energirådgiver og energientreprenør har han gjennomført over 150 befaringer for styrer i boligselskap og holdt en rekke foredrag. Han har selv vært styreleder i et borettslag med 355 leiligheter og blant annet hatt ansvaret for oppgradering av varmeanlegget.

Hva bør styrer i boligselskap tenke på?

På møtet vil Knut Olav ta for seg flere aktuelle problemstillinger som styrer i boligselskap står overfor. Det er ofte mange spørsmål, lange beslutningsprosesser med mange involverte. Valg av oppvarmingsløsning og tilrettelegging for elbillading kan være utfordrende. Stikkord er elbillading, varmepumper, solceller, vedovner, etterisolering, bytte av vinduer og ventilasjon.

Trygg og effektiv lading av elbil

Hvordan skal investering, drift og bruk fordeles med hensyn til elbillading? Det er nå lovpålagt å kunne lade elbilen sin selv også når man bor i borettslag eller sameie. 

Smartere bruk av strøm

Det er mange borettslag og sameier som betaler ekstra for effekt via nettleien på grunn av høye forbrukstopper. Ofte er ikke styrene klar over at dette koster dem mange tusen kroner ekstra i året på nettleien. Smartere bruk av strøm kan redusere dette vesentlig. 

Valg av energikilde

Hva skal energikilden til oppvarming og varmt tappevann være i årene fremover? Dette er et aktuelt spørsmål som kan være vanskelig å ta stilling til når det er mange beslutningstagere. 

Aktuelt for

Foredraget er spesielt rettet mot styremedlemmer og -ledere i boligselskap, men også boligeiere kan delta. Dette er et åpent digitalt møte for alle som ønsker å forstå mer om utfordringer og muligheter rundt energitiltak i borettslag, sameier og boligstiftelser.

Velkommen!

Ring Rådgivningstelefonen 46626000, eller fyll ut kontaktskjema. Dette er et begrenset tilbud.

Bestill energirådgivening til din bolig

Ring Rådgivningstelefonen 46626000, eller fyll ut kontaktskjema. Dette er et begrenset tilbud.