Bestill gratis befaring med en energirådgiver

Din kommune i Viken fylke tilbyr gratis klima- og energirådgivning, slik at du kan redusere energibruken og spare penger og miljø.

 

Objektive råd, tilpasset din bolig og økonomi

Ønsker du å redusere energibruken i boligen din og få ned strømregningen? Planlegger du oppussing? Lurer du på hvordan du kan heve komforten i hjemmet og samtidig bidra til et bedre miljø? Har du spørsmål om elbillading, eller støtteordninger for tiltak?

Objektive energirådgivere hjelper deg med å finne de beste energitiltakene, tilpasset din økonomi. 

Mann og dame ser på laptop
  • Gratis energianalyse av boligen din på nett

Gå til energiportalen.no og søk opp adressen din

  • Gratis digital befaring med en energirådgiver

Bestill time i kalender

  • Gratis webinar med Naturvernforbundet
  • Enkle tiltak som ikke krever investering

Webinar: Smarte klima- og energitiltak i din bolig

Tiltak i boligen

Smarte tiltak som påvirker energibruken i din bolig.

Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde

Elbillading

Trygg elbillading krever at du har riktig ladeutstyr hjemme.

Sykle til jobben

Er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet.

Hvordan få støtte fra Enova?

Enova og enkelte kommuner tilbyr støtteordninger til energitiltak og el-produksjon. Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig.

Energianalyse av din bolig

På energiportalen kan du som boligeier gjøre din egen analyse av hvor energi- og miljøvennlig boligen din er. Portalen gir deg informasjon om hvordan energitiltak kan du redusere energibruk og dermed konstnader. Søk på adresse for å beregne dagens energibruk og kostnad. Legg inn ytterligere opplysninger om boligstandard, oppvarming og husstands-informasjon for best mulig analyse.

Har du et eldre eller verneverdige hus?

Viken kulturarv har en egen satsning på energirådgivning i eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960). Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan du også få hjelp. Satsningen består av en egen gratis befaringstjeneste, kurs og informasjonskampanje for eiere og forvaltere av eldre bygg. 

Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder, og energieffektiviseringen bør derfor ta hensyn til dette.

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning?