Energirådgivning

De fleste bedrifter har et betydelig potensiale for energisparing og reduksjon av energikostnader i sine bygg. Bestill gratis befaring av en rådgiver og få hjelp til å avdekke hvor ditt bygg har et forbedringspotensial. Tilbudet består av 5 timer rådgivning, inkludert befaringen. For mindre og ukompliserte bygg kan dette være nok til befaring, energianalyse og tiltaksplan. Dersom bygget er stort eller komplisert kan man kjøpe de nødvendige timene ekstra for å få en mer utfyllende rådgivning. I mange tilfeller kan energikostnadene reduseres med 20-50%.

Energirådgiverne vil også bistå i prosessen med eventuelt å få støtte fra Enova eller kommunale støtteordninger. Videre vil energirådgiveren kunne forestå lovpålagt energimerking. Det er et begrenset antall gratis befaringer. Vi anbefaler derfor å bestille gratis befaring via rådgivningstelefonen i dag.

Hva tilbyr vi?

  • Gratis befaring av deres bygg
  • Snakk med energirådgiver på telefon eller e-post
  • Digitalt informasjonsmøte for bedrifter

Befaring for bedrifter

Bedrifter med rehabiliteringsbehov eller energiutfordringer i bygget tilbys befaring av energirådgiver. Rådgiver vil belyse eventuelle utfordringer og muligheter basert på innhentet informasjon. Dere vil motta et forslag til tiltaksplan i etterkant av befaringen.

Bestill gratis energirådgivning

Kampanjen er nå avsluttet og det er ikke mulig å bestille rådgivningstime.