Sykle til jobben

Sykle til jobben er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet. Kampanjeperioden er fra 3. mai til 16. juni. Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse.

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning? Ring: 466 26 000

Tiltak i bygget

Smarte tiltak som påvirker energibruken i deres bygg

Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde.

Elbil lading

Smart elbillading sikrer trygg og optimal lading

Sykle til jobben

Er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet.

Ring Rådgivningstelefonen 46626000, eller fyll ut kontaktskjema. Dette er et begrenset tilbud.

Bestill energirådgivening til din bolig

Ring Rådgivningstelefonen 46626000, eller fyll ut kontaktskjema. Dette er et begrenset tilbud.