Tirsdag 28. mars kl 20.00 til 21.00 er du hjertelig velkommen til å delta på digitalt informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak i din bolig. Dag Arne Høystad fra Naturvernforbundet kommer og gir deg gode råd om hvordan du finner ut hva som er det beste energitiltaket i boligen din.

Dag A. Høystad har mer enn ti års erfaring i å hjelpe boligeiere med å finne de beste energitiltakene i egen bolig. Han er utdannet ressursgeograf og byggingeniør, med spesiell interesse for energisparing og hvordan eksisterende bygg kan bli energieffektive.

Møtet finner sted på Zoom og arrangeres i samarbeid med Viken fylkeskommune og Klima Viken.

Møtet er åpent for alle. Velkommen!

Meeting ID: 844 2161 9673
Passcode: 542790