Onsdag 11. oktober kl 20 – 21 arrangerer vi nytt webinar om energieffektivisering i egen bolig. Dag Arne Høystad fra Naturvernforbundet gir sine råd om hvilke energitiltak han mener er smarte å vurdere, både med tanke på boligens standard og husholdningens økonomi.

Møtet varer omtrent en time og blir ikke tatt opp.

Spørsmål som blir belyst

Om foredragsholderen

Dag A. Høystad har mer enn ti års erfaring i å hjelpe boligeiere med å finne de beste energitiltakene i egen bolig. Han er utdannet ressursgeograf og byggingeniør, med spesiell interesse for energisparing og hvordan eksisterende bygg kan bli energieffektive.

Møtet finner sted på Zoom og er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Viken.

Møtet er åpent for alle. Velkommen!

Møte-ID: 354 842 074 756
Passord: MNtLSm

Bestill gratis energirådgivning

Kampanjen er nå avsluttet og det er ikke mulig å bestille rådgivningstime.