Med vedvarende høye strømpriser ønsker stadig flere å gjøre energibesparende tiltak i egen bolig. Det er fordi besparelsen ved å installere varmepumpe eller solcelleanlegg blir større jo høyere strømprisen er over tid. Vi har beregnet hva du konkret sparer ved ulike typer tiltak.

Mann monterer vindu i bygning.
Å bytte ut gamle vinduer med nye er et av flere smarte tiltak som kan gi deg en god årlig besparelse i energibruk og kostnader.

Beregn besparelsen selv

Alle kommunene i Viken fylke har gitt sine boligeiere tilgang til energiportalen.no. Her får du muligheten til å sjekke hvor mye energi du bruker i hjemmet ditt. I tillegg kan du simulere deg fram til hva du kan spare i kroner ved forskjellige energieffektive tiltak. Eksempler på dette er mer isolasjon i vegger og tak, nye vinduer, bedre varmestyring i huset, eller bruk av varmepumpe til oppvarming. 

Gjør en energianalyse før du investerer

For boligeiere er Energiportalen en objektiv og gratis tjeneste. Hensikten er å bli mer bevisst på hva som slår ut på strømregningen og hvor det lønner seg å sette inn tiltak. En tommelfingerregel er at ca. 75 prosent av energibruken går til oppvarming av rom og vann. Det betyr at det ofte er mer å hente på slike tiltak enn å bytte ut halogenpærer med led. 

Ved å hente inn flere tilbud fra ulike leverandører, velge det beste og trekke fra eventuell Enova-støtte, får du investeringskostnaden. Siden du ser den årlige besparelsen for tiltaket i Energiportalen, er det enkelt å regne ut hvor lang tid det tar før investeringen går i pluss. 

En lønnsom investering?

Hvor mye du sparer avhenger selvsagt av type tiltak og hva slags bolig du har. I mange tilfeller snakker vi om en reduksjon i energibruken på ca. en tredjedel. Og jo høyere strømprisene blir over tid, desto større vil besparelsen også bli. En hyggelig konsekvens av dette er at det vil ta kortere tid før investeringen er nedbetalt. I tillegg til kostnader spart, er bedre inneklima også ofte en positiv effekt av slike tiltak.

Eksempel: Rekkehus fra 1966

Eksempelet vi har brukt er et enderekkehus fra 1966 på 200 kvm på Østlandet. Her er det i dag kun elektrisk oppvarming og original boligstandard. Det vil si at det er relativt trekkfullt. Vi har satt innetemperatur til 22 grader, det er ingen natt/dagsenkning og oppvarming skjer i alle rom. Til sammen bor det 3 personer bor i huset og alle dusjer 6 ganger i uka, 4 min hver.

Snittpris per kWh, inkl. nettleie, er beregnet til kr 1,20. Husets årlige energikostnad før tiltak er ca. kr 30 000 med et energiforbruk på ca. 25 000 kWh.

Årlig besparelse etter tiltak

TiltakÅrlig besparelse
Lekte ut og isolere 5 cm veggkr 3 000
Isolere tak + 10 cmkr 1 200
3-lagsvinduer (u-verdi 0,8)kr 6 000
Varmestyring natt/dagkr 2 600
Varmepumpe luft til luftkr 4 500
Varmepumpe luft til vann (vannbåren varme)kr 12 000
Bergvarme (vannbåren varme)kr 14 700

I vårt eksempel er det bergvarme som gir mest årlig besparelse. Det er også det tiltaket som vanligvis koster mest å gjennomføre. Samtidig kan du få mye i støtte fra Enova. 

Husk også at du i tillegg til reduksjon i energibruk vil gjøre klimaet en viktig tjeneste. Det er fordi du sparer energi. Kort fortalt bidrar du til at den totale energibruken i samfunnet går ned, og dermed også klimagassutslippene. 

Bestill gratis energirådgivning

Kampanjen er nå avsluttet og det er ikke mulig å bestille rådgivningstime.