Vet du hvor mye energi du bruker til oppvarming, varmtvann og lys i hjemmet ditt? Eller hvor mye du kan spare på strømregningen din ved å redusere energiforbruket noe? Her forklarer vi hvordan du selv kan finne ut av dette.

Bildet viser en som holder et nettbrett med skjermbilde av Energiportalen foran et hus.
På Energiportalen beregner du hvor mye energi du bruker på oppvarming, varmtvann og lys.

Høy komfort og lavere strømregning

De fleste ønsker lavere strømregning, godt inneklima og høy komfort. Jo mindre energi du bruker på oppvarming, varmtvann og lys, jo lavere blir strømregningen. Og du gjør samtidig en tjeneste for miljøet.

Lav strømregning vil mange ha, og særlig nå når strømprisene har blitt historisk høye. I tillegg ønsker vi å ha det godt og varmt i stua og ta oss en varm dusj. Siden oppvarming og varmtvann er de to tingene som krever desidert mest energi, er det også her det er mest å spare. 

Det mange lurer på er om det er mulig å få ned strømregningen uten at det går på bekostning av komforten. Svaret er selvsagt ja, og det er i praksis to ting du kan gjøre. En mulighet er å bytte strømleverandør, en annen er å gjøre energireduserende tiltak. En god start er uansett å gjøre en energianalyse av boligen din, slik at du får en oversikt over hva boligen din bruker av energi. Og den kan du gjør selv på Energiportalen. 

Kommunene i Viken fylkeskommune bruker Energiportalen og gir deg gratis energirådgivning i tillegg.  

Energiportalen på 1-2-3

Energiportalen er en objektiv og gratis tjeneste som du kan bruke hvis kommunen din har åpnet opp for tjenesten. På energiportalen.no ser du effekten av ulike energitiltak og hva du kan spare. Slik gjør du en energianalyse selv på 1-2-3.

1. Søk opp boligen din

Det første du gjør er å søke opp boligadressen din. Da får du en foreløpig oversikt over hva boligen bruker av energi målt i kilowattimer (kWt). Du får også et første estimat på hva energibruken koster og hvor mye CO2 boligen slipper ut. 

2. Legg inn egne opplysninger

Ved å legge inn egne data får du et mer presist resultat og et riktigere utgangspunkt for eventuelle tiltak du ønsker å gjøre. Energiportalen tar utgangspunkt i hvordan boligen var da den ble bygget. Har du for eksempel etterisolert vegger, skiftet vinduer eller installert varmepumpe senere, legger du inn det. For å få et enda mer presist estimat, fyller du ut informasjon om hvor mange som bor i boligen, dusjvaner, egne strømpriser, etc. Resultatet du da får er en energianalyse av boligen din. 

3. Velg ønsket tiltak

Nå er du klar til å sjekke ut hva ulike energitiltak vil bety for boligen din. Du ser raskt hvor mye du vil spare ved for eksempel å installere en varmepumpe eller et varmestyringssystem. Om du heller vil bytte vinduer eller etterisolere, velger du det og ser hva det utgjør i besparelse. 

Klar til å vurdere tiltak

Hele poenget med Energiportalen er å bli mer bevisst på hvordan du bruker energien i hjemmet. Med det som utgangspunkt kan du lettere vurdere hvilke sparetiltak som gir effekt i din bolig og som du har råd til å gjennomføre. I tillegg får du tips om lokale og nasjonale støtteordninger og oversikt over produktleverandører i nærheten. Resultatet gjør deg klar til å vurdere tiltak og gir deg et bedre beslutningsgrunnlag før du bestemmer deg.

Kostnader vs. nytte

Det mange spør seg er om det vil lønne seg over tid å installere for eksempel varmepumpe eller solcellepanel i dag. Energikostnadene vil selvsagt gå ned, men vil investeringen bli lønnsom på sikt? Her gir Energiportalen deg en god pekepinn, fordi du kan sammenligne investeringskostnaden med det du sparer i energikostnader per år. Det Energiportalen ikke sier noe om er hvor vidt tiltaket du vurderer er det eneste rette. Kanskje det er noe annet du heller burde gjort? Å prate med en energirådgiver kan da vise seg å være en god løsning.

Møte med en energirådgiver

Energiportalen er et glimrende utgangspunkt for en samtale med en energirådgiver. Rådgiveren får raskt innblikk i boligens energibruk, og kan stille kontrollspørsmål som gjør beregningene enda bedre. 

Gjennom samtalen kommer dere innom både store og små tiltak. Det kan være enkle tips som å bruke tetningslister rundt vinduene, eller styre temperaturen smartere. Å endre vaner vil også ha effekt. Du sparer for eksempel penger ved å dusje når andre ikke gjør det, for da er strømprisen lavere. Spørsmål om solenergi, varmepumpe, elbillading, ventilasjon, etterisolering, bytte av vinduer, er også typiske temaer i en rådgivningssamtale. Hensikten er å finne de beste energitiltakene, som både er tilpasset ditt hjem, din økonomi og klimaet vårt. 

Kommunene i Viken fylkeskommune bruker Energiportalen og gir deg gratis energirådgivning i tillegg.