I Energiportalen kan du beregne hvor mye du kan spare i energibruk, kostnader og CO2 ved å investere i solcelleanlegg. Du kan se årlig energi- og kostnadsbesparelse for så å vurdere om dette er et aktuelt tiltak for deg. Husk at du kan få støtte til dette tiltaket fra Enova.

Slik finner du ut om solceller lønner seg

Etter at du har søkt frem boligen din og fått det første estimatet på hva energibruken din koster, justerer du med egne opplysninger. Du kan ha gjort tiltak som ikke er registrert i de offentlige dataene. I tillegg kan du tilpasse for husstandens bruksatferd.

Under «Velg ønsket tiltak» finner du nå også solceller i tillegg til en rekke andre tiltak. Du velger mellom tre ulike størrelser utfra kvadratmeter. Elektrisitetsproduksjonene fra solcellene avregnes mot boligens energibehov på månedsbasis. Eventuell overproduksjon fra solcellene som selges ut på strømnettet er ikke medregnet i årlig overskuddsproduksjon, men vises under energibesparelse, målt i kWh.

Eksempel på besparelse

Eksempelet vi har brukt er et midtrekkehus fra 1966 på 170 kvm bruksareal på Østlandet. Her er det i dag elektrisk oppvarming og ellers original boligstandard med naturlig ventilasjon. Vi har satt innetemperatur til 22 grader, det er ingen natt/dagsenkning. Til sammen bor det 3 personer i huset og alle dusjer 6 ganger i uka, 4 minutter hver.

Illustrasjonen viser vårt rekkehus-eksempel før og etter at 25 kvm. med solceller på taket er lagt til som et energibesparende tiltak. Kilde: Energiportalen.

 I vårt eksempel får vi en årlig besparelse på over 8500 kroner. Tiltaket bidrar også til en overproduksjon av energi som selges ut på strømnettet. Det betyr at det i enkelte perioder leverer solcellene mer energi enn det som er behovet til boligen.

Solcelleanlegget vi har brukt i vårt eksempel vil koste deg ca. 120 000 kroner ferdig installert. I tillegg kan du trekke fra ca. 17 000 kroner i Enova-støtte. Det betyr at anlegget vil være nedbetalt på ca. 12 år. Forventet levetid på et slikt solcelleanlegg er 25 år.

Bestill gratis energirådgivning

Kampanjen er nå avsluttet og det er ikke mulig å bestille rådgivningstime.