Vi trenger å lære mer om energibruk i europeiske husholdninger. Derfor håper vi at du blir med på en undersøkelse, som er en del av et større EU-samarbeid. Svarene dine i spørreskjemaet registreres elektronisk, og blir anonymisert.

Oppgradering av bolig

Undersøkelsen har fått navnet “Oppgradering av boliger, en studie med Viken fylkeskommune og Naturvernforbundet». Formålet er å finne ut om energitiltakene har effekt, om det spiller en rolle hvem som formidler tiltakene og hvilken kanal de formidles gjennom. Dette blir du blant annet spurt om:

Deltagelse videre

Du kan delta videre i prosjektet, hvis du vi. På slutten av skjemaet spør vi om vi kan kontakte deg om et år med et kort oppfølgings-spørreskjema. Vi spør også om du er villig til å stille til et personlig intervju for å utforske temaet mer i dybden. Dersom du samtykker til en eller begge, vil vi be om epostadressen din for å kunne kontakte deg. Svarene dine er veldig verdifulle for oss også om du velger å ikke delta i oppfølgings-spørreskjema eller intervju.

Internasjonal forskningsgruppe

Forskningsprosjektet bak heter «ENCHANT». Dette er finansiert av EUs forskningsprogram Horisont 2020. Prosjektet har som hovedmål å undersøke tiltak for å øke energieffektiviteten i europeiske husholdninger. Foruten Norge, er forskermiljøer i Tyrkia, Romania, Italia, Østerrike og Tyskland, deltagere. Ansvarlig for prosjektet i Norge er Institutt for psykologi, NTNU og NTNU Samfunnsforskning. For å rekrutterer deltagere til prosjektet, samarbeider ENCHANTs forskningsgruppe i Norge med Viken fylkeskommune og Naturvernforbundet.

Du kan lese mer om prosjekter her

Ring Rådgivningstelefonen 46626000, eller fyll ut kontaktskjema. Dette er et begrenset tilbud.

Bestill energirådgivening til din bolig

Ring Rådgivningstelefonen 46626000, eller fyll ut kontaktskjema. Dette er et begrenset tilbud.