Logo Energiportalen

Vi trenger å lære mer om energibruk i europeiske husholdninger. Derfor håper vi at du blir med på en undersøkelse, som er en del av et større EU-samarbeid. Svarene dine i spørreskjemaet registreres elektronisk, og blir anonymisert.

Oppgradering av bolig

Undersøkelsen har fått navnet “Oppgradering av boliger, en studie med Viken fylkeskommune og Naturvernforbundet». Formålet er å finne ut om energitiltakene har effekt, om det spiller en rolle hvem som formidler tiltakene og hvilken kanal de formidles gjennom. Dette blir du blant annet spurt om:

Deltagelse videre

Du kan delta videre i prosjektet, hvis du vi. På slutten av skjemaet spør vi om vi kan kontakte deg om et år med et kort oppfølgings-spørreskjema. Vi spør også om du er villig til å stille til et personlig intervju for å utforske temaet mer i dybden. Dersom du samtykker til en eller begge, vil vi be om epostadressen din for å kunne kontakte deg. Svarene dine er veldig verdifulle for oss også om du velger å ikke delta i oppfølgings-spørreskjema eller intervju.

Internasjonal forskningsgruppe

Forskningsprosjektet bak heter «ENCHANT». Dette er finansiert av EUs forskningsprogram Horisont 2020. Prosjektet har som hovedmål å undersøke tiltak for å øke energieffektiviteten i europeiske husholdninger. Foruten Norge, er forskermiljøer i Tyrkia, Romania, Italia, Østerrike og Tyskland, deltagere. Ansvarlig for prosjektet i Norge er Institutt for psykologi, NTNU og NTNU Samfunnsforskning. For å rekrutterer deltagere til prosjektet, samarbeider ENCHANTs forskningsgruppe i Norge med Viken fylkeskommune og Naturvernforbundet.

Du kan lese mer om prosjekter her

Bestill energirådgivening til din bolig

Ring Rådgivningstelefonen 46626000, eller fyll ut kontaktskjema. Dette er et begrenset tilbud.