Smarte energitiltak

Din kommune ønsker å bidra til at næringslivet bruker bruker energi mer effektivt og i større grad benytter lokale fornybare energikilder som solenergi

Tiltak i bygget

Smarte tiltak som påvirker energibruken i deres bygg

Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde.

Elbil lading

Smart elbillading sikrer trygg og optimal lading

Sykle til jobben

Er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet.

Bestill gratis energirådgivning

Kampanjen er nå avsluttet og det er ikke mulig å bestille rådgivningstime.