Bestill en gratis samtale med energirådgiver (avsluttet)

Samtale om utfordringer i deres bygg. Kan energitiltaket få støtte? Ladeløsning? Trenger dere befaring?

Klima Østfold tilbyr gratis rådgivning til borettslag og sameier, små og mellomstore bedrifter, eiendomsforvaltere og gårdeiere i tidligere Østfold

Bolig

Boligselskap

Gårdeiere

Bedrifter

Gratis klima- og energirådgivning fra kommunen!

Kommunen tilbyr gratis klima- og energirådgivning frem til 15. desember 2021. De fleste eiendomsforvaltere og gårdeiere har et betydelig potensiale for energisparing og reduksjon av energikostnader i sine bygg. I mange tilfeller kan energikostnadene reduseres med 20-50%. Planlegger dere oppgradering, eller lurer på hvordan dere kan få et mer miljøvennlig bygg? Har dere spørsmål til elbillading? Objektive rådgivere kan hjelpe dere med å finne de beste tiltakene. Tilbudet gjelder for eksisterende bygg.

  • Snakk med energirådgiver og bestill befaring

Ring telefon: 46626000 eller fyll inn kontaktskjema 

  • Digitalt informasjonsmøte for gårdeiere
Informasjonsmøte om smarte energitiltak, sykling og elbillading. Les mer

Tiltak i bygget

Smarte tiltak som påvirker energibruken i deres bygg

Solenergi

Solenergi er en lett tilgjengelig og fornybar energikilde

Elbillading

Smart elbillading sikrer trygg og optimal lading

Sykle til jobben

Er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet.

Grønne leiekontrakter

Gårdeier kan avklare fordelingen av kostnader til grønne tiltak mellom gårdeier og leietaker gjennom en grønn leiekontrakt eller Miljøavtale. Gårdeier kan på denne måten foreta investeringer som reduserer energibruk og forbedrer miljøet, og fordele kostnadene ved hjelp av et grønt bilag i leiekontrakten.

Klimasmart i din kommune

Klimasmart er levert av din kommune og Klima Østfold, i samarbeid med Viken fylkeskommune og Klimapartnere Viken.

Målet er å styrke arbeidet med å oppnå kommunenes og fylkeskommunens klimamål. Prosjektet involverer innbyggere og næringsliv i klimaomstillingen.

 
Kommunen og Klima Østfold finansierer gratis klima- og energirådgivning til kommunens næringsliv og holder digitalt informasjonsmøte 27. januar 2022, 3. februar 2022 og 10. februar 2022, kl 20.00-21.30.

Bestill gratis energirådgivning

Kampanjen er nå avsluttet og det er ikke mulig å bestille rådgivningstime.