Om kampanjen

Kommunene i Akershus tilbyr, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, gratis energirådgivning til boligeiere i perioden fra 14.10.2019 og frem til 31.12.2019. Energirådgivningen skal bidra til at boligeiere i Akershus-kommunene bruker energi mer effektivt og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi.

Energiportalen AS og Energibygg AS vil levere energirådgivningstjenestene i kampanjen.

Ønsker du hjemmebesøk av en energirådgiver i din bolig?
Bestill hjemmebesøk