Logo Energiportalen

Solceller i Energiportalen

Solceller på tak

I Energiportalen kan du beregne hvor mye du kan spare i energibruk, kostnader og CO2 ved å investere i solcelleanlegg. Du kan se årlig energi- og kostnadsbesparelse for så å vurdere om dette er et aktuelt tiltak for deg.

Så mye sparer du med energibesparende tiltak

Viken Fylke

Med vedvarende høye strømpriser ønsker stadig flere å gjøre energibesparende tiltak i egen bolig. Det er fordi besparelsen ved å installere varmepumpe eller solcelleanlegg blir større jo høyere strømprisen er over tid. Vi har beregnet hva du konkret sparer ved ulike typer tiltak. Beregn besparelsen selv Alle kommunene i Viken fylke har gitt sine boligeiere […]

Enova øker støtten til solceller

Solceller på tak med takstein

Enova har økt den maksimale støtten til solceller med over 20 000 kroner til 47 500,-. I tillegg har de kommet med ny støtteordning til systemer for smart strømstyring. Det kan gjøre det enklere for flere å investere i solcelleanlegg.

Digitalt informasjonsmøte onsdag 11. oktober

Onsdag 11. oktober kl 20 – 21 arrangerer vi nytt webinar om energieffektivisering i egen bolig. Dag Arne Høystad fra Naturvernforbundet gir sine råd om hvilke energitiltak han mener er smarte å vurdere, både med tanke på boligens standard og husholdningens økonomi. Møtet varer omtrent en time og blir ikke tatt opp. Spørsmål som blir […]

Stor undersøkelse om energitiltak

Vi trenger å lære mer om energibruk i europeiske husholdninger. Derfor håper vi at du blir med på en undersøkelse, som er en del av et større EU-samarbeid. Svarene dine i spørreskjemaet registreres elektronisk, og blir anonymisert. Oppgradering av bolig Undersøkelsen har fått navnet “Oppgradering av boliger, en studie med Viken fylkeskommune og Naturvernforbundet». Formålet […]

Slik sjekker du energiforbruket ditt

Vet du hvor mye energi du bruker til oppvarming, varmtvann og lys i hjemmet ditt? Eller hvor mye du kan spare på strømregningen din ved å redusere energiforbruket noe? Her forklarer vi hvordan du selv kan finne ut av dette. Høy komfort og lavere strømregning De fleste ønsker lavere strømregning, godt inneklima og høy komfort. […]

7 tips som kutter strømregningen

Mye tyder på at vi må regne med høye strømpriser i lang tid fremover. I følge energirådgiver Stian Fjeld i EEFFY AS, er det overraskende mye å spare på å være bevisst strømforbruket sitt.

Bestill energirådgivening til din bolig

Ring Rådgivningstelefonen 46626000, eller fyll ut kontaktskjema. Dette er et begrenset tilbud.